ماموریت

– توسعه مجموعه‌ای با عملکرد‌های چندمنظوره ترکیبی و پایدار

– توسعه انعطاف پذير به منظور پاسخگويي فعالانه به فرصت‌ها

– فازبندي توسعه منطقه منطبق با تقاضاي بازار و بيشترين ماندگاري

– جذب نام‌هاي تجاري بزرگ

– تعهد به محيط زيست و پايداري آن بر اساس رويكرد‌هاي جهاني

– ايجاد زيرساخت‌هاي فيزيكي و مديريتي كارآمد

– ايجاد ارتباطات مستمر و مؤثر با ذینفعان