بافت منطقه ای

جمهوری اسلامی ایران خاستگاه یکی از کهن ترین تمدن های مهم و جاری جهان است. ایران به دلیل دارا بودن منابع عظیم نفت و گاز طبیعی از موقعیت حساسی در حوزه امنیت انرژی بین المللی و اقتصاد جهان برخوردار است. این کشور با مساحتی بیش از ۱٫۶ میلیون کیلومتر مربع و جمعیتی در حدود ۷۸ میلیون نفر به عنوان هجدمین کشور بزرگ جهان شناخته می شود. این کشور با قرار گرفتن در ارواسیای مرکزی و غرب آسیا، از شمال با کشورهای ارمنستان، آذربایجان و ترکمنستان، از شرق با کشورهای افغانستان و پاکستان، از جنوب با خلیج فارس و خلیج عمان و از غرب با کشورهای عراق و ترکیه هم مرز است. این کشور به ۳۱ استان تقسیم شده است که هر یک از این استان ها نیز توسط یک استاندار (انتصابی) اداره می شوند. استان های این کشور هر یک به نوبه خود به مناطق و ناحیه هایی تقسیم شده اند.