بافت داخلی

تهران پایتخت ایران و بزرگ ترین شهر این کشور است. این شهر مرکز فعالیتهای سیاسی، فرهنگی، بازرگانی و صنتعی ایران است. این شهر در طول تاریخ به عنوان شهر “ری” شناخته می شده است که این نام نیز در زبان پارسی باستان و اوستا ریشه دارد. درحال حاضر تهران با مساحتی به وسعت ۱۸۰۰ کیلومتر مربع و جمعیتی در حدود ۱۱ میلیون نفر به عنوان نوزدهمین شهر بزرگ جهان شناخته می شود. این شهر همچنین عنوان پرجمعیت ترین شهر ایران را نیز داراست. تهران به ۳۲ منطقه شهرداری (با مرکز اداری مجزا) و ۱۱۲ ناحیه تقسیم می شود. این شهر در شمال مرکزی ایران قرار داشته و از شمال به شمیرانات، از شرق به دماوند، از جنوب به ری و از غرب به کرج و شهریار محدود می شود.